j.c. herman

Omgang met Persoonlijke Gegevens

Wat gebeurt er met uw e-mail adres en dergelijke?

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door J.C. HERMAN Ceramics nageleefd.

J.C. HERMAN Ceramics zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.

Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.